Genel

Genel Kültür Nedir ve Neleri Kapsar?

Kitabi tanım olarak kültür; toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumunda olan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topu olarak tanımlanır. Kültür; toplumların geçmişten günümüze çeşitli olaylar sonucunda kazandığı ya da edindiği bilgi birikimleri ve bu birikimi kendinden sonraki nesillere aktarmasıyla oluşur. Genel […]

Tarihe Karışacak Bir Meslek Daha: Hayvancılık

Hayvancılık, ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım koludur. Binlerce yıldır biz insanları taşıyan, besleyen, hatta kürkleri sayesinde ısındığımız canlıların yetiştirilmesi mesleği, artık tarihte kaybolan mesleklerin arasına aday. İnsanoğlu sürekli teknolojisinin üzerine koyarak yoluna devam eder. Bu yolda […]

KUANTUM MEKANİĞİ-2

KUANTUM MEKANİĞİ-2 İlk deneyimizin ardından şu çıkarımı yapmıştık; iki deliğin de açık olduğu zamanki etki, her bir deliğin tek başına açık olduğu zamanki etkilerin toplamıdır.Mermiler topaklar halinde gelir ve perdeye ulaşma olasılıkları girişim göstermez. (P1+P2=P12)   2-)DALGALARLA BİR DENEY Şimdi yapacağımız deneyde mermiler yerine dalgaları […]

Teknokrasi Hakkında

İnsanlığın çözmesi gereken en büyük problem transhümanizm ise, en büyük ikinci problem yönetimdir. Demokrasi denilen bela, çoğunluğun dediğin hayata geçmesini sağlamaktadır. Oysa ki çoğunluk genelde yanılır. Galileo’ya “çoğunluğun kararlarına uy” masalını anlatabilir miydiniz? Eğer çoğunluğa kalsaydı hala dünyanın düz olduğu kanısı hakim olabilirdi. Einstein’a “çoğunluğun […]

İdeolojilerin, Hareketlerin ve Sistemlerin Başındaki Belalar

Lidersiz, sistemsiz, kuralsız bir yapı düşünülemez. Ortaya çıksa dahi çökmeye ya da yozlaşmaya mahkumdur. Ancak yozlaşmak sadece bunlara has değildir. Bazen yozlaşma; lideri olan, sistemi ve kuralı olan yapıları da kemirir. Yozlaşmak öyle büyük beladır ki, bulaştığı büyük emeklerin çoğunu eninde sonunda mahvetmiştir. Örneğin İslam […]

Geleceğin Dünyasındaki Birkaç Örnek Meslek

1) Gönüllü Kölelik Hücre yenilenmesinin; Transhümanist (İnsanüstücü) Türkler tarafından hayata geçirilmesinden sonra, yaşlanmak ve ölmek istemeyen, daima genç kalmak için çalışmayı seçen insanların mesleğidir. Bu insanlar, 80 yıl boyunca normal bir hayat sürmek, hastalanmak ve yaşlanmak istememektedirler. Uzun ve sağlıklı ömür için üst yönetime başvuru […]

Milli Bir Hareket Şekli Olarak Transhümanizm

Transhümanizmin adlandırılması batı kaynaklıdır. Hatta ABD gibi yerlerde bu görüş, siyasal parti halini almıştır. Her ne kadar 1980’li yıllarda bir araya gelen bilim adamları bunu bir hareket tarzı haline getirmişse de, gerçek manada transhümanizm aslında zaten binlerce yıllık insanlık tarihinin özünde vardır. İnsanlık tarihinden haberdarsanız, […]