Geleceğin Dünyasındaki Birkaç Örnek Meslek

1) Gönüllü Kölelik

Hücre yenilenmesinin; Transhümanist (İnsanüstücü) Türkler tarafından hayata geçirilmesinden sonra, yaşlanmak ve ölmek istemeyen, daima genç kalmak için çalışmayı seçen insanların mesleğidir. Bu insanlar, 80 yıl boyunca normal bir hayat sürmek, hastalanmak ve yaşlanmak istememektedirler. Uzun ve sağlıklı ömür için üst yönetime başvuru yaparlar. Ancak üst yönetime karşı verebilecekleri bir şeyleri yoktur. Asker olmak istemezler. Uzay devriyesi olmak istemezler. Kaşif olmak istemezler. Kısacası önemli işlerde çalışmak istemezler. Önemli işleri, korktukları için ya da yapamayacakları için gönül rızası ile reddederler.

Bunun yerine üst yönetimle anlaşma yaparlar. Anlaşma şu şekildedir; üst yönetim, başvuru sahiplerine sürekli genç ve hastalanmadan yaşamayı garanti eder. Bunun karşılığında başvuru sahibi, 200 yıl boyunca üst yönetimin gösterdiği işlerde çalışacaktır. 200 yıllık çalışma sonucunda, ya tekrar anlaşma imzalar, ya da diğer bir mesleğe geçiş yaparlar. Tercih haklarını diledikleri gibi kullanabilirler. Ancak başka meslekler için nitelikli olmak şartı vardır.

Bu çalışma alanları, sayısı insanlardan daha fazla olan robotların üretim ve tamir konularının denetlenmesi, bilim adamlarının külfetli hesap-kitap işlerinin yapılması, diğer meslek sahiplerinin mesleklerini yapmalarına yardım edilmesi, uzay madenciliği, otomasyonel tarım gibi sektörlerde robotlara bırakılamayacak işlerin yapılmasıdır. Ağır işlerin çoğunu robotlar yaptığı için, bu köleler hafif işlerde çalışacaklardır. Hiçbir şekilde kötü muameleye maruz bırakılmayacaklardır. Köle olarak nitelendirilmelerinin tek sebebi, zaman karşılığında iş yapmaktır.

Not: Bu çağın köleleri, 2016 yılının normal çalışan insanlarından daha rahat koşullarda çalışmakta, daha lüks ortamlarda barınmakta ve daha “özgür” yaşamaktadırlar. Köle olarak nitelendirilmeleri, tüm işlerin robotlara yaptırıldığı bir çağda, hala çalışıyor olmalarındandır. 2017 yılının normal insanları gibi yaşamaktansa, İnsanüstü çağda köle olmak daha iyidir.

2) Askerler

Robot askerlerin komuta kademesinde bulunan kişilerdir. Bu kişilerin her birinin emrinde en az 10 robot bulunur. Savaş sırasında üst kademelerden gelen emirleri uygulama, barış sırasında görevli oldukları bölgeleri koruma ve talim işleri yapma gibi görevleri vardır.

3) Kaşifler

Kaşifler; sonsuz uzay boşluğunda, henüz Yüce İnsan yönetiminin ulaşamadığı yerlere ulaşmak, buraları analiz etmek, kolonizasyon işlemleri için ortam sağlamak gibi görevlere sahiplerdir.

4) Koloniciler

Yeni keşfedilen ve kolonize edilecek bölgelerin, Yüce İnsan yönetimine katılmalarını organize ederler. Bu bölgelere kurulacak olan fabrikaların, madenlerin ve yerleşim yerlerinin planlamalarını yaparlar. Söz konusu bölge, tamamen entegre edilene kadar buralardan sorumludurlar.

5) Yardımcı Hakimler

Tüm hakimlerin; kanun sistemine harfi harfine uyan ve hatasız çalışan robotlardan oluştuğu bir dönemde, bu hakimlerin denetlenmesi görevini yaparlar.

6) Yardımcı Doktorlar

Tüm doktorların, hatasız hastalık analizi ve hatasız ameliyat yapan robotlardan oluştuğu bir dönemde, bu doktorların denetlemesi görevini yaparlar.

7) Bilim Adamları

İnsanüstü çağa adını veren insanlardır. Medeniyeti kuran, yöneten ve geliştiren kişilerdir.

Moriarty
156 IQ, Yazar ve Mucit

2 Yorumlar

  1. Serdar 20 Kasım 2017
  2. Sançar 22 Aralık 2017

Yorum Bırakın